SC Agentek

A Science Centre Agent olyan személy, aki arra összpontosít, hogy az innováció katalizátorává fejlesszen egy tudományos központot, a helyi/regionális innovációs szereplők, a SC és a nyilvánosság dinamikus úton történő bevonásával. 
Központi kapcsolattartó és stratégiai vezetője a tudományos központ intézményén belül és kívül eső innovációs kérdéseknek.